DOMOV

 • PARKOVANIE
  Bezproblémové a dostupné parkovacie plochy v okolí objektu
 • INTERNET
  Opticko-koaxiálne rozvody v objekte (internet, TV, telefón) rýchlosti až 300Mbit/s
 • PRÍSTUP
  Individuálny prístup k zákazníkovi
 • 24/7
  Non stop vrátna služba 24-7-365